Biblio

Export 1 results:
Filters: Автор is Iliev, Mladen  [Clear All Filters]
2012
Iliev, Mladen. Балансирана система от показатели за ефективност в мениджмънта на Национална служба за охрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.