Biblio

Export 12 results:
Filters: Автор is Minchev, Zlatogor  [Clear All Filters]
2016
Cyber Threats Identification in the Evolving Digital Reality In National Conference on "Education and Research in the Information Society". Plovdiv, 2016.
2011
Minchev, Zlatogor, Kiril Boianov, and Hristo Turlakov. Атаки върху критичната инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Minchev, Zlatogor. Киберсигурността и киберотбраната – елементи на интелигентната отбрана през 21 век. Тенденции и развитие In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
2010
Minchev, Zlatogor, and Ilia Nalbantov. За нов подход при превъоръжаването на Въоръжените сили на Република България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Заплахи и предизвикателства в социалните мрежи: Европейски поглед и перспективата на НАТО в контекста на новата Стратегическа концепция In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Информационни процеси и заплахи в социалните мрежи In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Нови заплахи в киберпространството In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Нови предизвикателства пред кибернетичната сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Пет години изследвания и развитие на информационни системи в интерес на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Система за управление в извънредни ситуации на Република България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
2009
Minchev, Zlatogor. Съвместен център за обучение, симулации и анализ, Техническо описание, ИПОИ-БАН, In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.