Biblio

Export 2 results:
Filters: Keyword is класификация  [Clear All Filters]
2014
Monev, Veselin. Метрики за информационна сигурност в предприятията: Класификация, примери и особености In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
2012
Petkov, Petko. Кибернетична сигурност – аспекти на проявление и отражение върху отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.