Кибернетична сигурност – аспекти на проявление и отражение върху отбраната

Тип публикация:

Report

Автори:

Petkov, Petko

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 98, София (2012)

ключови думи:

CERT, CIRC, ENISA, кибер заплахи, кибернетична сигурност, класификация, организация, стандарт

Анотация:

Изследват се кибернетичните заплахи и се анализира влиянието им върху отбранителния потенциал. Изложението е структурирано в три части. В първата част са представени характеристиките и е предложена класификация на заплахите в кибернетичното пространство и са описани съответни стандарти за сигурност. Във втората част се анализират примери за организация на противодействието срещу кибер заплахи на основата на опита на САЩ, Великобритания, Франция и други. В третата част се анализират възможности за прилагане на този опит в България, и в частност в Министерството на отбраната.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014