Biblio

Export 1 results:
Filters: Keyword is Web 2.0/Web 3.0 технологии  [Clear All Filters]
2012
Minchev, Zlatogor. Кибер заплахи в социалните мрежи и динамика на потребителскиите реакции In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.