Кибер заплахи в социалните мрежи и динамика на потребителскиите реакции

Тип публикация:

Report

Автори:

Zlatogor Minchev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 105, София (2012)

ключови думи:

Web 2.0/Web 3.0 технологии, динамика на потребителските реакции, кибер заплахи, метод на сценариите, социални мрежи

Анотация:

Настоящото изследване разглежда възможностите за идентифициране на киберзаплахи в социалните мрежи чрез използване на експертни знания и метода на сценариите. Извършена е валидация с анкетни данни от две фокус групи и експериментален психофизиологичен мониторинг. Получените резултати потвърждават хипотезата за предразположеност на потребители към скрити заплахи в социалните мрежи, свързани със социалния инженеринг. Допълнително беше наблюдавана и корелирана промяна в динамиката на мозъчната активност сред изследваните потребители при регулярно сърфиране и забавления. Всичко това дава добра методологична рамка за идентифицирането на явни и скрити киберзаплахи в съвременните социалните мрежи, породени от технологичното развитие, на вече наложилите се, Web 2.0 технологии и новоразвиващите се мобилни Web 3.0 решения.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 25 Ноември 2014