Biblio

Export 2 results:
Filters: Keyword is Централна Азия  [Clear All Filters]
2014
Ratchev, Valeri. Партньорството за мир на НАТО: двадесет години по-късно In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
2013
Tagarev, Todor. Реформиране на сектора за отбрана и сигурност и парламентарен контрол In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.