Biblio

Export 1 results:
Filters: Keyword is Въоръжени сили and Автор is Георги Цветков  [Clear All Filters]
2020
Цветков, Георги. Отбранителна политика на Република България: Критичен анализ In Мениджмънт на сигурността и отбраната. Vol. 7. София: Прокон, 2020.