Отбранителна политика на Република България: Критичен анализ

Тип публикация:

Book

Източник:

Мениджмънт на сигурността и отбраната, Прокон, Volume 7, София (2020)

ISBN:

978-619-7254-06-8

ключови думи:

България, Българска армия, Въоръжени сили, модернизация, отбранителен мениджмънт, Отбранителна политика, ресурси, способности

Анотация:

<p><img alt="" src="https://procon.bg/sites/default/files/front_cover_defence_capabilities.jpg" style="width: 220px; height: 318px; float: left; margin: 5px;" /><a href="https://procon.bg/node/21291">Abstract in English</a></p><p>Основата на тази книга е докторската дисертация на автора, анализираща отбранителната политика на България в периода 1990-2010 г. и възможността ни да прогнозираме и планираме. Днес основният извод е, че не средата за сигурност е тази, която ни изненадва. Всъщност тя е прогнозируема в достатъчна степен. Вземайки за основа цикълът НОРД, можем много ясно да стигнем до извода, че &bdquo;шумът в системата&ldquo; създаван на етапите &bdquo;Наблюдение&ldquo; и &bdquo;Ориентация&ldquo;, е основната причина или оправдание да не преминем към &bdquo;Решение&ldquo; и &bdquo;Действие&ldquo;. Но това не се дължи толкова на непредвидимата и динамична среда, колкото на неспособността или нежеланието за вземане на адекватни решения.</p><p>Книгата съдържа теоретична, историческа и прогностична част.</p><p>Теоретичната част представя съвременното разбиране за отбранителна политика и отношенията между държава и армия. Целта и не е само да направи преглед на теоретичните основи на отбранителната политика, а да достигне до валидни и работещи определения, които могат да бъдат приложени в съвременна България, извършваща едновременно множество &bdquo;преходи&ldquo; след 1990 г.</p><p>Историческата част започва с анализ на Българската Народна Армия в началото на промените, тъй като авторът смята, че редица от предизвикателствата, с които се сблъскваме и до днес, се дължат на спецификата на отношенията държава-армия в периода преди 1990&nbsp;г. Друга важна цел е възможно най-ясното възстановяване на събитията, характеризиращи развитието на отбранителната политика на България между 1990&nbsp;г. и 2010&nbsp;г., които са натоварени с емоционални оценки и умишлено изкривяване на реалността.</p><p>Третата част съдържа перспективите за развитие, очертани на основата на сравнителен анализ с въоръжените сили на редица европейски държави при различни комбинации от два основни фактора &ndash; ресурсна рамка и степен на промяна. Изводът е, че волята за промяна е още един, може би решаващ, фактор за провеждането на успешна отбранителна политика. За разлика от повечето страни в Централна и Източна Европа, такава не се намира и отново достигаме до констатация за поредните &bdquo;изгубени години&ldquo;.</p><p>Рецензенти:</p><ul><li>проф. Тодор Димитров Тагарев</li><li>проф. Лидия Стоянова Велкова</li></ul><p>Книгата е издадена в следните формати:</p><ul><li>печатно издание с твърди корици, ISBN 978-619-7254-07-5</li><li>електронно, онлайн издание (pdf), ISBN 978-619-7254-06-8</li></ul>

Share/Save
Последно обновяване: сряда, 06 January 2021