Методи и средства за поддръжка вземането на решения в мениджмънта на сигурността и отбраната

Лекцията дава определение за “решение” и примери за научно подпомагане на вземането на решения в различни области на мениджмънта на сигурността и отбраната. Представя се ролята на системите за подпомагане на вземането на решения (СПВР, DSS) с определение, видове, примери. Излагат се принципите и примерите за съответна организация в НАТО и избрани страни членки.

Организации от интерес: 

Details

Последно обновяване: неделя, 14 December 2014