Теория за взимането на решения

Теория за взимането на решения

Теория за взимането на решения; изследователски подходи, модели

Методи и средства за поддръжка вземането на решения в мениджмънта на сигурността и отбраната

Лекцията дава определение за “решение” и примери за научно подпомагане на вземането на решения в различни области на мениджмънта на сигурността и отбраната. Представя се ролята на системите за подпомагане на вземането на решения (СПВР, DSS) с определение, видове, примери. Излагат се принципите и примерите за съответна организация в НАТО и избрани страни членки.