Списък на научните публикации на учени от секцията през 2015 г.

Тип публикация:

Report

Източник:

(2016)

Анотация:

Списък на публикации на учените от секция „Информационни технологии в сигурността“, Институт по информационни и комуникационни технологии, излезли от печат през 2015 г., приложен към официалния отчет на института за календарната 2015 г.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 29 March 2016