Списък на научните публикации на учени от секцията през 2015 г.

Тип публикация:

Report

Източник:

(2016)

Анотация:

<p><span style="font-family:times new roman,serif; font-size:12pt">Списък на публикации на учените от секция &bdquo;Информационни технологии в сигурността&ldquo;, Институт по информационни и комуникационни технологии, излезли от печат през 2015 г., приложен към официалния отчет на института за календарната 2015 г.</span></p>

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 29 March 2016