Biblio

Export 21 results:
Filters: Автор is Тодор Тагарев  [Clear All Filters]
2017
"Defence and Security Research, Technologies, and Innovation." Journal of Defence & Security Technologies 1, no. 1 (2017): 5-8.
2008
Тагарев, Тодор, and Валери Рачев. "В заключение: Следващи Стъпки." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
Тагарев, Тодор, and Валери Рачев. "Уводна част." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
Рачев, Валери, and Тодор Тагарев. "Част 1: Аргументиране на трансформацията." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
Тагарев, Тодор, and Валери Рачев. "Част 2: Структура на Силите." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
Рачев, Валери, and Тодор Тагарев. "Част 3: Организация на Интегрираната Отбранителна Институция на Стратегическо Равнище." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
2007
Тагарев, Тодор. "Избор на пакет от сценарии за планиране на силите." In Методология и сценарии за отбранително планиране. София: Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, 2007.
Тагарев, Тодор. "Методология за планиране на отбраната и въоръжените сили ." In Методология и сценарии за отбранително планиране. София: Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, 2007.
"Модели на отбранителната политика на България в сравнителна макроперспектива." Военен Журнал 114, no. 5 (2007): 115-125.
Тагарев, Тодор. "Отбранителната политика: обхват, основни компоненти и зависимости." Международни отношения 1-2 (2007): 141-156.
Тагарев, Тодор. "Приложение 3. Програма за обучение по планиране на силите (проект)." In Методология и сценарии за отбранително планиране. София: Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, 2007.
Тагарев, Тодор. "Структуриране на способностите ." In Методология и сценарии за отбранително планиране. София: Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, 2007.