Institution Building and Change Management Framework for ICT/Cyber Collaborative Network Organizations

Тип публикация:

Journal Article

Източник:

Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Volume 21, p.107-129 (2022)
Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 09 June 2022