Участие в Интерпарламентарната конференция за ОВППС и ОПСО

21/02/2018

Проф. Тагарев, ръководител на ЦМСО, все участие в Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика и политиката са сигурност (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), 15-17 февруари 2018 г., гр. София, като панелист в сесията за ОПСО и Глобалната стратегия на Европейския съюз. В изложението си проф. Тагарев анализира следните ключови въпроси.

Последно обновяване: сряда, 21 February 2018