Отбранителна политика и мениджмънт

Лекцията "Отбранителна политика и мениджмънт" въвежда обучаемите в тематиката по мениджмънт на отбраната. Представят се същността и съдържанието на отбранителната политика, основните взаимозависимости при нейното формиране и критерии за оценяване на отбранителни политики. Националната отбранителната политика се формира в контекста на правене на съюзни отбранителни политики, националната политика за сигурност, формулирането на други публични политики и съответното разпределение на държавния бюджет. Кратко е представено съдържанието на термините „мениджмънт” и „стратегия за сигурност” и връзките им с формирането на отбранителни политики.

 

Details

Последно обновяване: четвъртък, 20 Ноември 2014