Теория на мениджмънта

Теория на мениджмънта

Теории, концепции, методи

Принципи и стандарти за ефективен мениджмънт

Добрите практики в мениджмънта на бизнес организации намират все по-широко приложение в мениджмънта публични организации, в това число на организации от сектора за сигурност. Лекцията представя принципите на ефективен мениджмънт съгласно серията от стандарти ISO 9000 и анализ на приложимостта им в мениджмънта на въоръжените сили и други организации от сектора за сигурност. Въвеждат се концепциите за реинженеринг, трансформация, мениджмънт на бизнес процеси и интелигентна отбрана и се дискутират основни предизвикателства пред тяхната реализация.