Програмен мениджмънт

Програмен мениджмънт

Програмен мениджмънт, мениджмънт на основата на програми, ППБС

Същност на програмното управление на ресурсите

Лекцията представя принципите на програмното управление на развитието на въоръжените сили: обвързване на ресурсните решения с решенията по отбранителната политика; фокус върху продукта; балансиране на набора от отбранителни способности; балансиране на