„Балансът“ Като Панацея за Постигане на (Кибер)Сигурност

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

IT4Sec Reports, Число 145 (2022)

ключови думи:

баланс, заплахи, киберсигурност, контроли за сигурност, панацея, рискове, способности, сценарии, уязвимости

Анотация:

Взимането на решения в сложна, комплексна, многослойна и мултифакторна среда, каквато е средата за сигурност, изисква постигане на баланс между факторите на заплахата и стратегиите за противодействие срещу тях. В този смисъл търсенето на единствено, опростено решение, разглеждано като панацея представлява нерационален управленски подход. В доклада се представят резултатите от изследване за разработване на модел за балансиране на решенията в сферата на киберсигурността.
Share/Save
Последно обновяване: вторник, 13 Септември 2022