Европа и Балканите в стратегическата трансформация на Европейския съюз: Значение за Украйна

Тип публикация:

Report

Автори:

Todor Tagarev

Източник:

CSDM Views, Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, Число 13, София (2012)

ключови думи:

добро управление, Европейска интеграция, ефикасност, корупция, многонационално сътрудничество, политика за сигурност, Украйна

Анотация:

Доклад в сесията „Позициониране и перспективи пред Централна и Източна Европа в трансформацията на Европейския съюз” на конференцията „ЕС, Централна и Източна Европа и Украйна: Трансформация, прогнози и перспективи”, проведена на 16 ноември 2012 г. в гр. Киев. Разглеждат се избрани въпроси на състоянието на ЕС в продължаващата финансова и икономическа криза, съответните развития в България и други страни от Югоизточна Европа, и възможното им значение за Украйна. Фокусът е върху политики за сигурност и доброто управление.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 07 April 2015