Инфраструктура за е-Обучение по ИКТ (цифрови) компетентности в ИИКТ - БАН

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Число 144 (2022)

ключови думи:

e-learning, LMS, дигитална обучителна инфраструктура, дигитална трансформация, електронно обучение, инструменти за разработка на съдържание, образователни технологии, системи за електронно обучение

Анотация:

В изпълнение на Стратегията за развитие на ИИКТ-БАН до 2030 (2019 година) и в частност целта за повишаване на ефективността, ефикасността, киберустойчивостта и икономичността в управление на ИТ ресурсите на ИИКТ-БАН и преминаване от управление на ресурси, към управление на услуги през 2020 бе иницииран проект „ЗОРА“, като една от основните дейности е изграждане на обучителна инфраструктура - основа на дигиталната трансформация на обучителните процеси. В рамките на проекта екипа разработи пилотен проект с внедряване на система за електронно обучение и разработка на интерактивни онлайн обучения. Докладът отразява резултатите от дейността, извършените сравнителни анализи на различни софтуерни решения и препоръки за оптимизация на база на натрупания опит от пилотния проект и анализ на ефективността. Заедно с това е разработено предложение за използване на средата в партньорство между ИИКТ-БАН и индустрията за реализация на е-обучение за цифрови компетентности в ИИКТ, БАН, публичната администрация, както и разширение на използването в Центъра за обучение на БАН по теми от компетентност на други институти извън ИКТ областта.

Share/Save
Последно обновяване: сряда, 25 January 2023