Измененията в Средата за Сигурност и Прилаганите Нови Форми, Методи и Средства за Противоборство. Хибридна Война

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 118, София (2015)

Анотация:

Предмет на този материал са новите форми, методи, способи, сили и средства, характера, както и инструментариума, използван в действията за постигане на междинните и крайни цели на противоборството характеризирано като „хибридна война“. В отделен раздел е акцентирано и върху антикризисните мерки/контрамерки срещу хибридни действия, благоприятните условия и фактори както и тяхното администратиране.

Share/Save
Последно обновяване: петък, 05 June 2015