Biblio

Export 3 results:
Filters: Keyword is кибер заплахи  [Clear All Filters]
2015
Минчев, Златогор. Прогнозни заплахи и предизвикателства в киберпространството In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
2012
Minchev, Zlatogor. Кибер заплахи в социалните мрежи и динамика на потребителскиите реакции In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.
Petkov, Petko. Кибернетична сигурност – аспекти на проявление и отражение върху отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.