Киберсигурността – стратегически национален проблем

Тип публикация:

Report

Автори:

Milina, Velichka

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 108, София (2013)

Анотация:

Съвременната информационна и комуникационна епоха породи сложна взаимозовисимост и взаимообвързаност на всички жизненоважни за съществуването на обществото инфраструктури, което доведе до експоненциално нарастване на уязвимостите и рисковете за тяхното функциониране. Ето защо, сигурността на киберпространството се превърна в едно от най-важните предизвикателства на 21-ви век, а кибернетичната сигурност все повече се разглежда като хоризонтален и стратегически национален проблем, който засяга всички нива на обществото. Националните стратегии за киберсигурност са призвани да дадат отговор на новите предизвикателства и да гарантират сигурността в киберпространството. Анализът и оценката на приети национални киберстратегии позволява да бъдат направени някои общи изводи за добрите практики и да бъдат обособени проблемните сфери. За страните-членки на ЕС е важно да синхронизират националните си стратегии със стратегията на Съюза за кибернетична сигурност.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014