Насоки за развитие на отбранителната политика на Република България

Тип публикация:

Report

Източник:

CSDM Views, Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, Число 22, София (2013)

ключови думи:

НАТО, Обща политика за сигурност и отбрана, Отбранителна политика, отбранителни способности, ресурсна рамка

Анотация:

Министърът и заместник-министрите на отбраната в Служебното правителство, 13 март – 28 май 2103 г., очертават основните необходими действия в областта на отбраната в кратко- и средно-срочен хоризонт. Документът е предоставен на вниманието на Служебния кабинет на Република България и екипът на министър Ангел Найденов, и е публикуван на сайта на Министерството на отбраната на 28 май 2013 г.

Full text (HTML): 

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 31 March 2015