Нива за Обучение на Персонала по Проблемите на Киберсигурността

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 117, София (2015)

ключови думи:

апетит към риска, атрибутивна теория, баланс на последствията, киберсигурност, обучение на база на информираност, организационна култура, риск

Анотация:

Стремежът на хората и организациите към постигане на желано ниво на киберсигурност може да бъде подчинен на прилагането на различни стратегии. В практиката са познати варианти, при които постигането на киберсигурност се основава на създаване на ефективни законодателни системи, иновативни технически решения, рационални организационни структури и т.н. В центъра на вниманието когато се говори по проблемите на киберсигурността остават хората и възможностите за тяхното обучение, с което да бъде снижена уязвимостта от кибератаки. Залагайки на подобна стратегия за изграждане на киберсигурност, важно е правилно да се разбира, че обучението на персонала по проблемите на киберсигурността може да бъде конструирано в няколко нива. Всяко от тези нива притежава специфични характеристики като подход и като използвани методи за обучение, а като следствие от това се свързва с различни резултати по отношение на постигнатата киберсигурност.
Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 09 March 2015