Biblio

Export 1 results:
Filters: Keyword is обучение на база на информираност  [Clear All Filters]
2015
Georgiev, Venelin. Нива за Обучение на Персонала по Проблемите на Киберсигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.