Отчет за дейността на секция "Информационни технологии в сигурността" за 2011 г.

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 99, София (2012)
Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014