Потенциални роли на ЕС във всеобхватния подход: Рамка за анализ

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 88, София (2011)

Анотация:

Докладът представя изследователските резултати на ЦМСО по работен пакет 3.1 на проект FOCUS. В доклада са идентифицирани основни измерения за описание на ролите на Европейския съюз в прилагането на всеобхватния подход: (1) Действащи лица; (2) Инструменти; (3) Цели в подпомагането на страни извън ЕС; (4) Стратегии; и (5) Роли в мисии, систематизирани са развитията на разбирането за всеобхватния подход в ЕС, анализирани са структурните условия за взимане на съответни решения и са представени основните драйвери на бъдещото развитие и прилагане на всеобхватния подход от ЕС. В анекс са включени резюмета на последни специализирани публикации по темата.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014