Права, Цел, Сигурност

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

CSDM Views, Число 45 (2023)

ключови думи:

метрики, права, сигурност, студенти, университет, цел

Анотация:

<p>Правата, целите и сигурността представляват понятия, които са навлезли широко в ежедневието на хората, но рядко се търси взаимната връзка между тях. Поставени в определен контекст и адресирани към конкретни субекти изследването на съществуващите връзки между правата, целите и сигурността разкриват зависимости и тенденции, невидими при разделното тълкуване на понятията. В материала се представят резултатите от изследване на взаимната връзка между понятията права, цели и сигурност, поставени в контекстна на университета и адресирани към студентите. Изследването се базира на общоприети методи, с помощта на които се измерва отклонението на степента на текущото постигане на целите от техните целеви стойности. В края на изследването, на базата на резултатите, се прави извод за това, че моментното състояние на правата, давани от университета на студентите и начините за тяхното използване води до генериране на несигурност.</p>

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 04 April 2023