Програма за управление и развитие на Института по информационни и комуникационни технологии – БАН

Тип публикация:

Report

Автори:

Todor Tagarev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 55, София (2010)

Анотация:

Управленската програма, изготвена за участие в конкурса за директор на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, се базира на SWOT анализ и представя основите на балансирана система от показатели за оценяване на резултатите и ефективността на функциониране на една модерна научноизследователска организация.
Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014