Унгария: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 127, София (2015)

ключови думи:

Колонтар, отговор при бедствия, подготовка, структурна реформа, тристълбова система за управление при бедствия, Унгария

Анотация:

Докладът предлага детайлен преглед на системата за управление при кризи в Унгария, която бе подложена на сериозно напрежение в последните години от редица случаи, изобличаващи нейни слабости и уязвимости и предизвикали цялостни реформи. Последните са разгледани от авторите от различни ъгли. По отношение на законодателството докладът разглежда новия закон за управление при кризи от 2011г., който поставя основите на система, в която професионалната служба за управление при кризи взаимодейства с професионални и доброволчески структури за гражданска защита. От оперативна гледна точка авторите описват структурата и функциите на Националната генерална дирекция за управление при кризи под шапката на Министерството на вътрешните работи, която изпълнява ролята на национален орган за управление при кризи. От гледна точка на управление докладът описва различните нива на системата и актьорите, ангажирани в процеса. Авторите извличат практически примери от начина на действие на унгарската система за управление при кризи преди и след реформите.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 01 Октомври 2015