CV на Тодор Тагарев

Професор в Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките и ръководител на секция "Информационни технологии в сигурността" и Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната.

Д-р Тагарев съчетава практически опит в планирането на сигурността и отбраната с теоретични познания и подготовка в областта на кибернетиката, сложните системи и изследванията по сигурността. Специализира по въпроси на реформата на сектора за сигурност, главно от гледна точка на организационния мениджмънт. Има значителен опит в ръководството и участието в международни и национални интердисциплинарни изследователски колективи. Министър на отбраната в служебното правителство, март-май 2013 г. 

Главен редактор на Information & Security: An International Journal и серията Security and Defence Management на DCAF, член на редакционните съвети на Connections: The Quarterly Journal и Journal of Defense Management.