Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict

Тип публикация:

Journal Article

Автори:

Andrew Mack

Източник:

World Politics, Volume 27, Issue 2, p.181 (1975)
Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 14 Ноември 2013