Biblio

Export 1 results:
Filters: Автор is Mihov, Mihail  [Clear All Filters]
2011
Mihov, Mihail. Стратегически мениджмънт на организациите в сектора на сигурността и отбранатa In IT4Sec Reports . София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.