Biblio

Export 1 results:
Filters: Автор is Лидия Велкова  [Clear All Filters]
2015
Велкова, Лидия. Предпоставки и Последици от Мрежовата Корупция In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.