Biblio

Export 2 results:
Filters: Keyword is Министерство на отбраната  [Clear All Filters]
2020
Цветков, Георги. Управление на развитието на отбранителни способности In Мениджмънт на сигурността и отбраната. Vol. 8. София: Прокон, 2020.