Човешкият фактор в киберсигурността

Описание на курса: 

Съдържанието на курса е фокусирано върху различни роли на човешкият фактор във връзка с изграждане и поддържане на киберсигурност. Сред разглежданите теми попадат теми, свързани с обучението и тренировката на персонала в сферата на киберсигурността, профилирането на киберпрестъпниците и техните жертви, социалното инженерство, етика на киберконфликтите.

Последно обновяване: петък, 16 March 2018