Киберсигурност и мениджмънт

Описание на курса: 

Курсът разкрива връзката и приложението на общата теория на мениджмънта в сферата на киберсигурността. Лекциите са разделени в две модула. В първата част се разглеждат теми за общото описание на мениджърската теория, взимането на управленски решения, лидерството и управлението на конфликти. Във втората част лекциите разглеждат различни мениджърски сценарии, свързани с подбора, обучението и управлението на персонала от отдела за киберсигурност, управление на финансови активи и проекти, работа с потребители и изграждане на среда за сигурност, възстановяване след инцидент с киберсигурността.

Последно обновяване: петък, 16 March 2018