Отбранителна политика и развитие на Въоръжените сили на Република България 2018

Cover

   В края на 2007 г. политическото ръководство на Република България реши да преразгледа дългосрочния план за развитие на въоръжените сили, известен като "План 2015". През ноември 2007 г. Министерството на отбраната ни покани да предоставим нашите възгледи за националната отбранителна политика, необходимите способности и съответните сили, както и за организирането на отбранителната институция на стратегическо ниво. Въпреки че към момента в България липсваха много от необходимите методологии и инструменти (например приета методология за планиране за способности, съответни таксономии, библиотеки от градивни елементи и т.н.), ние успяхме да отговорим на нуждите на МО и представихме доклада си на 10 януари 2008 г.

Министерството на отбраната публикува доклада ни в тази книга без съществена редакционна намеса.

Тодор Тагарев и Валери Рачев

Последно обновяване: понеделник, 18 May 2015