Част 2: Структура на Силите

Тип публикация:

Book Chapter

Източник:

Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018, Военно издателство, София (2008)

Анотация:

Този раздел представя въпроси за бъдещата структура на въоръжените сили, процеса на управление на развитието на въоръжените сили в неопределена и бързо изменяща се среда, представени са важни инструменти в планирането за способности, структура и описание (каталог) на (необходими) способности на отбранителната институция, библиотека от типови подразделения (градивни елементи) и начин на визуализация на различни отбранителни политики (респективно структури на силите), съответстващи на различни равнища на амбиция по области и компоненти на отбранителната политика, както и препоръки за адаптиране към променящите се фискални ограничения.

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 18 May 2015