Мениджмънт на сложни организации

Изложени са принципите на ефективен мениджмънт според утвърдени международни стандарти от серията ISO 9000. Анализира се приложимостта на тези стандарти за постигане на основните цели на мениджмънта на сигурността и отбраната. Кратко са представени концепциите за реинженеринг, трансформация и мениджмънт на бизнес процеси. Представен е моделът на „интелигентна, комплексна, адаптивна система” и се анализират практики, предизвикателства и перспективи пред функционирането на организациите от отбраната като „интелигентни организации”.
Последно обновяване: сряда, 05 Ноември 2014