Научна сесия "10 години ИТ в сигурността"

На 22 декември 2004 г. Научният съвет на Института по паралелна обработка на информацията към БАН взе решение за създаването на секция "Изследване и развитие на информационни системи" (ИРИС). За ръководител на секцията бе избран доц. Велизар Шаламанов, министър на отбраната в служебното правителство на Република България, 6 август - 6 ноември 2014 г.

От 1 октомври 2010 г. пряк наследник на ИРИС е секция "Информационни технологии в сигурността", сега част от Института по информационни и комуникационни технологии, с ръководител проф. Тодор Тагарев, министър на отбраната в служебното правителство на Република България, 13 март - 28 май 2013 г.

За да отбележим десетата годишнина на секцията, каним всички наши партньори, бивши, настоящи и бъдещи сътрудници да се присъединят към празника и ни информират за своите текущи изследвания, резултати и бъдещи планове. От основен интерес са вашите идеи по следните въпроси:

  • Киберсигурност - стратегии, организационни решения, научни изследвания
  • Развитие на способности за киберсигурност
  • Моделиране и анализи за по-ефективна сигурност.

Докладите, представени в пълен текст, ще бъдат публикувани в серията IT4Sec Reports (рецензирани от редколегия с председател акад. Кирил Боянов). Доклади, представени на английски език, ще бъдат предложени за публикуване в Information & Security: An International Journal.

Присъединете се към нас на 22 декември 2014 г., от 14.30 ч. в зала 218 на Института по ИКТ, ул. Акад. Г. Бончев № 2, бл. 25-А, за да отпразнуваме заедно десетата ни годишнина.

Предварителна програма

Тодор Тагарев, Златогор Минчев, Стайка Ангелова, Десет години академични изследвания на връзките информационни технологии – сигурност

Велизар Шаламанов, Информационни технологии за добро управление в отбраната, сигурността, публичния сектор: Опит и перспективи

Йоана Иванова, Политики за защита на критични инфраструктури от кибер атаки

Венелин Георгиев, Образование и отношение към изискванията за киберсигурност: нива на информираност, организационна култура и управление на човешкото поведение

Георги Дуков, Веселин Политов, Човешкият капитал за ефективна киберсигурност

Веселин Петков, Изследване на еволюиращата концепция за сигурност в четири измерения

Лидия Велкова, Предпоставки и последици от мрежовата корупция

 

 

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 22 December 2014