Анализ на човешкия фактор при виртуални компютърно подпомагани учения за извънредни ситуации

Тип публикация:

Report

Източник:

Институт Джордж Маршал (2009)
Share/Save
Последно обновяване: вторник, 09 April 2019