Biblio

Export 2 results:
Filters: Автор is Ирена Николова  [Clear All Filters]
2005
Програмна структура на система за КПУ по управление в извънредни ситуации In Първа национална научно-практическа конференция по управление в издънредни ситуации и защита на населението. София: ИМИ - БАН, секция ИО, 2005.