Бюджетиране

Бюджетиране

Бюджетиране в сигурността и отбраната

Бюджетиране за способности

Отбранителните бюджети и процеса на бюджетиране се анализират от гледна точка очаквания или реален резултат -- създаваните отбранителни способности. Представят се сравнителни данни и индикатори за оценяване на бюджетни решения и връзката им с решения по отбранителната политика. Разглежда се съдържанието на фазата "Бюджетиране" от Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО).

Същност на програмното управление на ресурсите

Лекцията представя принципите на програмното управление на развитието на въоръжените сили: обвързване на ресурсните решения с решенията по отбранителната политика; фокус върху продукта; балансиране на набора от отбранителни способности; балансиране на