Бюджетиране за способности

Отбранителните бюджети и процеса на бюджетиране се анализират от гледна точка очаквания или реален резултат -- създаваните отбранителни способности. Представят се сравнителни данни и индикатори за оценяване на бюджетни решения и връзката им с решения по отбранителната политика. Разглежда се съдържанието на фазата "Бюджетиране" от Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО).

Details

Последно обновяване: вторник, 25 Ноември 2014