Същност на програмното управление на ресурсите

Лекцията представя принципите на програмното управление на развитието на въоръжените сили: обвързване на ресурсните решения с решенията по отбранителната политика; фокус върху продукта; балансиране на набора от отбранителни способности; балансиране на непосредствени потребности, средносрочни приоритети, дългосрочни изисквания и потребността да се решават въпроси с наследство от миналото; ценова ефективност; оценяване и отчитане на плановия риск; прозрачност, отчетност и гъвкавост. Представени са примери на програмни структури и техен сравнителен анализ. Изложени са основните положения от Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО).

Details

Последно обновяване: вторник, 25 Ноември 2014