Отбранителна индустрия

Отбранителна индустрия

Отбранителна индустрия, отбранително-индустриална политика, индустрия за сигурност

Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС: време е за промяна

Ratchev, Valeri, and Todor Tagarev. Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС: време е за промяна In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.

След повече от шест пропуснати години, през тази седмица ще се състои Европейски съвет, посветен специално на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Очевидно необратимите промени в гранд-стратегията на САЩ, нарастващото напрежение в близкото обкръжение на ЕС и  излизането от икономическата стагнация ще постави въпроса за европеизацията на нашата сигурност по нов и несравним с предишните развития начин.

Views_019.pdf — Never downloaded

Индустриална база на сигурността и отбраната

Лекцията разглежда отбранително-индустриалната база като компонент на отбранителния потенциал на страна или съюз. Представят се тенденциите в развитието на отбранително-индустриалната база от гледна точка на НАТО и Европейския съюз, както и национални примери. Анализира се формирането на „индустрия за сигурност”, подкрепящо развитието на модерни политики за сигурност и отбрана. Предоставя се информация за основни организации, програми и процедури за съвместно развитие и придобиване на въоръжения.