Научни изследвания

Научни изследвания

Научни изследвания и технологично развитие за сигурността и отбраната, изследвания и технологии с потенциално двойно назначение, мениджмънт на научните изследвания